Het woningtekort is een feit. Met de huidige manier van bouwen is het onmogelijk om dit tekort terug te dringen. De markt staat voor een uitdaging. MOOS biedt een oplossing!

Gedreven door circulariteit en technologie ontwerpt, bouwt en onderhoudt MOOS op uiterst innovatieve wijze houten, modulaire woningen, die tegemoetkomen aan de wensen van de bewoners.

Kenmerkend voor de werkwijze van MOOS is de combinatie van de volgende drie elementen. Resultaat: Woningen op maat tegen substantieel lagere kosten.

MOOS platform

Ecosysteem in MOOS assemblagefabriek

Materiaal profilering

Lees meer...

Tijd voor verandering

We moeten én kunnen anders bouwen. Wij zien drie belangrijke oorzaken waardoor het aanbod van de markt niet meer aansluit bij de vraag:

Diversiteit ontbreekt

‘One size fits all’ woningen (ontstaan door financiële en maatschappelijke druk) bepalen het straatbeeld.

  • De diversiteit van onze samenleving komt niet terug in de woningbouw en in de samenstelling van de gebouwen.
  • Een keur aan huishoudens vraagt om een keuze uit woningen.
  • Woonbehoeften zijn persoonlijk en niet te vangen in een standaard woning.

Milieu-impact is hoog

De milieu-impact van de bouwsector is te hoog. Met de huidige bouwpraktijken worden de reductiedoelstellingen niet gehaald.

  • De wettelijk vastgestelde klimaatdoelstellingen drijven de bouw- en renovatiekosten omhoog.
  • De stikstof wetgeving maakt nieuwbouw middels traditionele bouwmethoden onaantrekkelijk (o.a. door de lange vergunningsprocedure).
  • Het beprijzen van CO2-uitstoot pakt financieel zeer ongunstig uit voor de traditionele bouw. *

Focus op kostenreductie

De traditionele bouw heeft een sterke focus op korte termijn kostenreductie en laat waardecreatie op lange termijn links liggen.

  • Korte termijn kostenreductie leidt tot hogere faal- en onderhoudskosten.
  • Sturen op kostenreductie belemmert innovatie en digitalisering.
  • Schaarste aan vakmanschap en kennisopbouw drijft de prijzen op (McKinsey, 2020)

Ontwerp

MOOS bouwt anders! MOOS ontwikkelt modulaire woningen vanuit een nieuw perspectief: vanuit bewoners, en niet vanuit woningen; vanuit waardebehoud en -creatie, en niet vanuit kostenreductie. En altijd vanuit een duurzaam en circulair gedachtengoed met oog voor de impact op ons milieu.

Proces

.

Team & Partners

Team

Stuk voor stuk hebben we een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een betere wereld. Het moet anders. Het kan ook anders. We zijn voor onvoorwaardelijke kennisdeling want op die manier vergroten we onze impact. Ons team heeft kennis van de woningcorporatiesector, circulaire bouw en ervaring in het opzetten van samenwerkingen in ecosystemen.

Ben jij de volgende die ons team komt versterken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier en maken we graag kennis met je!

Joost Hoffman

Rosa Hoogma

Michel Baars

Partners

Door een nauwe samenwerking met onderstaande partners waarborgt MOOS de toepassing van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van materialisatie in haar woningen.

New Horizon
Heko Spanten
Concrete
White Lioness

Contact

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden met MOOS, of wil je op de hoogte blijven? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.