Hoe het werkt

Onze kritische kijk op de woningmarkt resulteerde in een ongebruikelijke, nieuwe manier van werken. Realistischer.

De drie belangrijkste pijlers van onze aanpak

OUR HOUSE

Een digitaal leven voor elke woning

Vanaf het eerste idee zetten we de woning in een digitale omgeving, Our House. Dit scheelt veel tijd én geld. Er ontstaat op deze manier een soort dashboard van de woning, via waar de hele ‘levenscyclus’ van de woning te volgen en te monitoren is. Een vereiste voor écht circulair bouwen vinden wij.

Dit maakt samenwerking, bouw, onderhoud en eigenaarschap veel eenvoudiger. Een simpele, maar grote stap in het verantwoord oplossen van het woningtekort.

Our House huist, naast overzicht, een unieke gebouw configurator. Hiermee kan razendsnel de financiële, ecologische en sociale haalbaarheid van een specifieke locatie getoetst worden. Wat voorheen een tijdrovende klus was, die over (te) veel schijven ging, is nu een soepel proces geworden waarmee je direct inzicht krijgt in de te realiseren woonmix. Een enorme stap vooruit binnen het verwezenlijken van woningen. Voor alle betrokkenen.

Een digitale bibliotheek van gedetailleerde bouwsystemen, duwt projecten in een korte tijd van studie naar vergunningaanvraag. Vanuit Our House kun je zelfs door naar productie, met een druk op de knop.

Our House verschaft het partner ecosysteem waardevolle inzichten in gebruiks- en onderhoudsdata. Efficiënter omgaan met energiegebruik en het hergebruiken van de demontabele units wordt zo makkelijk en overzichtelijk.

Door het samenbrengen van al deze data maken we een woning meetbaar in alle opzichten en brengen we realiteitszin in onze ambitie.

Partner ecosysteem

Verantwoordelijkheid, levensduur en kwaliteit samenbrengen

MOOS wil op een verantwoorde manier het woningtekort oplossen. Maar wie impact wil maken, doet dat zelden alleen. Het woningtekort is immers ook niet door één partij veroorzaakt, dus ook niet door één partij op te lossen. Bij MOOS doen we het samen. We hebben een onafhankelijk en innovatief team samengesteld van experts uit verschillende vakgebieden. Binnen het team is iedereen verantwoordelijk voor het eindproduct.

Om het proces te faciliteren, introduceren wij ons partner ecosysteem. Een unieke samenwerkingsvorm waarbinnen we de klassieke top-down structuur achter ons laten. Alle partners (gerenommeerde, onafhankelijke bouwers en adviseurs) denken namelijk mee over het product, waardoor ze eerder in het proces betrokken worden en dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Het terugwerkend ontwikkelen is hiermee verleden tijd.

Kort samengevat betekent dit dat de partners verantwoordelijk zijn voor de gehele levenscyclus van het geleverde product. Waarbinnen MOOS optreedt als regisseur tussen haar partners. Wij faciliteren, initiëren en begeleiden het proces naar een succesvol eindproduct.

Om te zorgen dat we niet weer in oude valkuilen lopen, gooien we de boel flink op de schop. We doen dit door ons partner ecosysteem te combineren met Our House. Een winnende combinatie, al zeggen we het zelf.

Tezamen stimuleren MOOS en de partners elkaar in het delen van kennis, met innovatieve (deel)oplossingen in de keten als resultaat. Doordat we in ons proces streven naar ontwerpen op waardecreatie in plaats van sturen op kosten, weten we op een verantwoordelijke manier een oplossing te vinden voor het woningtekort.

Innovatie, kwaliteit en circulariteit zijn hierin de weg naar kostenbesparing en schaalbaarheid. Doordat partners vroegtijdig en langdurig betrokken zijn bij het ontwerp, heeft MOOS onder andere veel beter grip op de kosten en kan betaalbaarheid gewaarborgd blijven.

Omdat we open staan voor innovatieve ideeën van derden, kunnen partijen met dezelfde visie zich altijd aansluiten bij onze missie.

Materiaal profilering

Circulair?

MOOS streeft naar een algehele reductie op grondstoffen. Want minder grondstoffen, betekent ook minder CO2-uitstoot. Waardoor iedere niet ingezette kilogram winst is. Ook zijn (waar mogelijk), materialen uit primair niet-hernieuwbare bronnen vervangen door hernieuwbare materialen en materialen uit secundaire bronnen. 

Onze gebouwen zijn demontabel gebouwd zodat de levensduur van de losse modules met of zonder opwaardering verlengd kunnen worden in een nieuwe situatie. Afzonderlijk losmaakbare grondstoffen kunnen gebruikt worden voor nieuwe toepassingen. Geen kortetermijnwinsten dus. Maar oplossingen waar je in de toekomst écht iets aan hebt. 

Zijn we circulair? Dat zou je wel zo kunnen zien. Maar wij vertellen liever hoe we materialen koesteren, dan dat we net als onze voorgangers dit label op ons plakken. Want Circulair is leuk, maar zonder kritisch naar de hoeveelheid materialen te kijken, is het een zinloze kreet. 

Ook dat zijn mooie woorden natuurlijk, maar we voegen er graag onze daden bij. Daarom maken we het voor de gebruiker gemakkelijk om inzicht te krijgen in de status van de materialen. Via een gedetailleerd profiel, dat te vergelijken is met een LinkedIn-pagina, kun je de herkomst, het onderhoud en de restwaarden van de materialen bekijken. Gewoon in Our House. 

In hoofdlijnen gebruiken hebben we voor het bouwen van onze woningen drie uitgangspunten. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van reststromen. Denk bijvoorbeeld aan betonnen vloeren en delen uit de gevel afkomstig uit de sloop. Ook kiezen we waar mogelijk voor biobased materialen. Ten slotte ontwerpen en bouwen we met demontabel materialen en producten zoals keukens, badkamers en verlichting.